EENI Şcoala de Afaceri Global Business School

Managementul interculturale Comerţ Exterior comunicareShare by Twitter

Învățământ superior online (Română) Curs, Masterat, Doctoratul

Unităţii de învăţare. Programă

Rolul culturii în negocierile internaţionale. Indexul distanţei faţă de putere. Negociatorilor în funcţie de ţară

 1. Cultura şi societatea globală
 2. Religie şi afaceri internaţionale
 3. De înaltă şi joasă context cultura (Edward Hall)
 4. Dimensiunea culturală (Hofstede): Putere distanţă, individuale, termen lung orientare,..
 5. Şapte dimensiuni ale culturii (Trompenars)
 6. Cross-cultural de comunicare şi planul de marketing internaţional
 7. Managementul interculturale şi afaceri internaţionale
 8. Modele culturale şi pieţe. Ţările de clasificare
 9. Strategii cheie pentru care se ocupă cu culturi noi
 10. Studiu de caz:
  - dale ceramice percepţia în pieţe diferite.
  - Hofstede a dimensiunilor şi religiile lumii lui.
  - Cum să negocieze cu succes în..

Acest unităţii de învăţare face parte din următoarele programe de învățământ superior, predate de EENI Global Business School:

 1. Diplomă în Marketing internaţional
 2. Doctorat: Comerț mondial, Logistica globală
 3. Masterat: Afaceri Internaţionale, Comerţ Exterior, Transportul internațional

Elevii România, e-learning, EENI Școala de Afacerii

Limba:  Curs, Masterat, Doctoratul (Engleză) Comerţ exterior şi afaceri Intercultural Management Studii online universitare de Masterat (Franceză) Négociation Interculturelle Doctoratul, Masterat, Curs (Spaniolă) Comerţ exterior şi afaceri Negociacion intercultural Studii online Curs, Masterat, Doctoratul (Portugheză)

Etica globală, Religii și Afaceri Internaționale

Religiile lumii

1 - Religiile mai mari ca o sursă de etică
2 - zoroastrism
3 - Hinduism
4 - Jainism
5 - budism
6 - confucianismul
7 - Taoismul
8 - iudaismul
9 - Creștinism:
- Catolicismul (Biserici Catolice Răsăritene)
- ortodox
- protestantismul
- Anglicani, mormoni.
10 - Islam
11 - Sikhism
12 - Alte Religii: animism, Baha'i
13 - Agnosticism
14 - Corupția, Etică și Afaceri Internaționale
15 - Principii de un model de etica la nivel mondial:
- Harmony religiilor
- Ahimsa (non-violentă)
- De ce avem nevoie de o etică la nivel mondial?
16 - Implicații ale eticii globale în marketing internațional.

Etica globală

Armonie de religii
Armonie de religii
Ahimsa non-violentă:
Afaceri Ahimsa (non-violentă)

Bhagavad Gita, Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda

Exemplu - Managementul interculturale:
Management interculturale

Managementul interculturale

Edward Hall a împartit culturile în “indirecte” (high context) si “directe” (low context).

În culturile indirecte, mesajul nu este cel care transmite informatia, ci contextul fizic sau psihologic al interactiunii.

Ìn culturile directe, informatia este decodificata în cadrul mesajului verbal.

Mesajele nu sunt ele însele bogate sau sarace ci doar bogate sau sarace în context cultural.

Se apreciaza ca ambiguitatea din diferitele modele de comunicare este legata de contextul cultural, pe de o parte, si de individualism si colectivism pe de alta parte.

Continutul comunicarii va fi cu atât mai susceptibil de interpretare si variabil, cu cât:
- mesajul este mai ambiguu;
- contextul este mai bogat;
- managementul este mai dominat de colectivism.

În celalalt sens stabilitatea si constanta comunicarii apar atunci când:
- mesajul este clar si precis formulat;
- contextul cultural este sarac;
- managementul este orientat spre individualism.

Dimensiuni culturale

- Indexul distanţei faţă de putere: reflectă gradul în care oamenii din cultura respectivă percep inegalitatea socială.

- Individualism: se referă la măsura în care o cultură încurajează independenţa şi libertatea individului faţă de grupul căruia îi aparţine.

- Masculinitate: importanţa faptului de a te fi născut femeie sau bărbat; preferinţa pentru competitivitate şi promovare în detrimentul cooperării şi armoniei sau invers.

- Indexul de evitare a incertitudinii: este legat de uşurinţa cu care cultura face faţă noului şi îş asumă riscuri; gradul de anxietate al naţiunii respective.

- Orientare pe termen lung: este legată de perioada de timp pentru care oamenii îşi fac planuri şi aşteaptă rezultate şi măsura în care au tendinţa de a sacrifica gratificaţia de astăzi pentru un rezultat viitor.

Cross-cultural de comunicare(c) EENI Global Business School / Şcoala de Afaceri (1995-2024)
Nu folosim cookie-uri
Înapoi la începutul acestei pagini