EENI Şcoala de Afaceri Global Business School

Vamal Proceduri vămuire mărfurilor comerţul exteriorShare by Twitter

Învățământ superior online (Română) Curs, Masterat, Doctoratul

Unităţii de învăţare. Programă

Tarifelor vamale - Taxe. Agentul vamal. Regimuri Comerţ. Priginea mărfurilor. Codul TARIC România

Proceduri vamale

 1. Proceduri vamale
 2. Funcţiile vamale
 3. Vamuire
 4. Examinarea Marfa
 5. Tratamentul vamal sau utilizarea bunurilor
 6. Declaraţie sumară
 7. Punerea în liberă circulaţie
 8. Dispeceratul pentru consum
 9. Proceduri de import
 10. Plată pentru bunurile importate TVA
 11. Documentului administrativ unic (DAU)
 12. Originea mărfurilor (Uniunea Europeană legislaţiei vamale)
 13. Valoarea în vamă în Uniunea Europeană
 14. Clasificarea mărfurilor
 15. TARIC (Tariful Integrat al Comunităţii)
 16. Agenţi vamali
 17. Studiu de caz: Baza de date de acces pe piaţă

Organizaţia Mondială a Vămilor

 1. Introducere în Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV)
 2. Sistemul armonizat
 3. Valoarea în vamă
 4. Reguli de origine
 5. Acordul OMC privind regulile de origine
 6. Vamă Executarea şi RoHS
 7. OMV SAFE pachet
 8. Procedurilor vamale şi facilitarea
 9. Convenţii: Convenţia de la Kyoto revizuită, ATA Sistem şi Convenţia vamală privind containerele
 10. Studiu de caz: Harta de acces pe piaţă

Vamale şi Organizaţia Mondială a Comerţului

 1. Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC)
 2. Sistem comercial multilateral.
  - OMC acorduri
 3. Tarife
 4. Utilaje agricole
 5. Standarde şi siguranţă
 6. Textile
 7. Anti-dumping, subvenţii, garanţii
 8. Barierele netarifare
 9. Acordul privind procedurile de licenţe de import
 10. Acordul privind valoarea în vamă
 11. Normele de evaluare a mărfurilor la vamă
 12. Metode: valoarea tranzacţiei, mărfuri identice sau similare, metoda deductivă sau calculate şi toamna-back
 13. Acordul de inspecţie înainte de expediţie
 14. Regulamentul de acord origine
 15. Vamă şi acorduri comerciale regionale
 16. Procedurile vamale şi ordinea de zi la Doha

Exemplu - Vamal:
Vamal

Acest unităţii de învăţare face parte din următoarele programe de învățământ superior, predate de EENI Global Business School:

 1. Diplomă Online în Comerţ Exterior
 2. Doctorat: Comerț mondial, Logistica globală
 3. Masterat: Afaceri Internaţionale, Comerţ Exterior, Transportul internațional

Elevii România, e-learning, EENI Școala de Afacerii

Curs, Masterat, Doctoratul (Engleză) Comerţ exterior şi afaceri Customs Studii online universitare de Masterat (Franceză) Douanes Doctoratul, Masterat, Curs (Spaniolă) Comerţ exterior şi afaceri Aduanas Studii online Curs, Masterat, Doctoratul (Portugheză) Aduanas

TARIC Vamal Uniunea Europeană

Cote tarifare

O cotă tarifară reprezintă un volum de mărfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie cu reducerea sau exonerarea taxelor vamale.

Cererea de alocare reprezintă o solicitare de aplicare a reducerii sau exonerării taxelor vamale în cadrul unei cote tarifare şi constă în depunerea declaraţiei vamale completată corespunzător şi acceptată de biroul vamal.

Cea mai mare parte a cotelor tarifare comunitare sunt administrate de Direcţia Generală Taxare şi Uniune Vamală (cu sediul la Bruxelles) numită DG TAXUD, în cooperare cu administraţiile vamale ale statelor membre. Cu toate acestea, un anumit număr dintre ele sunt administrate de DG AGRI prin mijlocirea unui sistem de certificate de import. Acestea nu fac obiectul administrării de către autoritatea vamala română

Deşi termenii "cotă" si "contingent" sunt similari, în România a fost adoptat termenul de „cotă” tarifară pentru contingentele administrate de autoritatea vamala română pentru a le deosebi de contingentele administrate pe bază de licenţă şi eliberate de alte organisme guvernamentale. Acestea din urmă sunt doar controlate de autoritatea vamală română în momentul vămuirii mărfurilor.

Obiective. Principalele obiective ale acestei unităţi de învăţare sunt:

 1. Intelege rolul şi funcţionarea de vamă
 2. Serviciile unui agent vamal
 3. Analiza procedurilor vamale diferite, metode de clasificare a mărfurilor și să învețe pentru a completa documentul de SAD
 4. Se familiarizeze cu procedurile de import în Uniunea Europeană și să analizeze procedurile vamale existente

Vamale din China:
Vamale din China

Uniunea Europeană și Turcia Uniune Vamală
Uniunea Europeană (România) și Turcia Uniune Vamală(c) EENI Global Business School / Şcoala de Afaceri (1995-2024)
Nu folosim cookie-uri
Înapoi la începutul acestei pagini