EENI Şcoala de Afaceri Global Business School

Finanţarea tranzacţiilor internaţionale


Share by Twitter

Învățământ superior online (Română) Curs, Masterat, Doctoratul

Unităţii de învăţare: Finanţarea tranzacţiilor internaţionale Comerț internațional. Programă:

Finanţe internaţionale

 1. Comerţul exterior finanţare
 2. Finanţe din tranzacţiile de exportul şi de import
 3. Pre şi de finanţare pre-expediere
 4. Risc International: plata, schimb valutar, partener, livrare,..
 5. Riscul de ţară
 6. Risc suveran
 7. Evaluări de credit
 8. Ţară evaluării riscurilor şi clasificare
 9. Indicele de Perceptie a Coruptiei
 10. Studiu de caz. Thailanda şi Africa de Sud

FOREX Piaţa valutară

 1. Piaţa valutară (FOREX)
 2. La Banca Reglementelor Internaţionale
 3. Taxa Tobin
 4. Monedă de tranzacţionare. Jucatori (băncile centrale, companii, brokeri, fondurile speculative, investitorii şi speculatorii...)
 5. La Banca Centrală Europeană. Euro
 6. Ratele de schimb valutar
 7. Opţiuni

Obligaţiunile internaţionale şi garanţii

 1. Obligaţiuni şi garanţii internaţionale (Obligaţiuni şi garanţii)
 2. Tender şi garanţii de bună execuţie
 3. În avans / plata obligaţiuni progres
 4. Reţinerile şi pe obligaţiuni Demand
 5. Alte tipuri de garanţii
 6. Gestionarea obligaţiuni şi garanţii
 7. La Banca obligaţii
 8. Client răspundere înregistrări
 9. ICC Reguli pentru emiterea de obligaţiuni şi garanţii
 10. Factoring şi forfetarea
 11. Scontarea facturilor. Menţiuni. Cambii
 12. Documentar colecţii
 13. Curat de colectare
 14. Gestionarea colecţii

Obligaţiunile internaţionale şi garanţii

Acest unităţii de învăţare face parte din următoarele programe de învățământ superior (Curs, Masterat, Doctorat), predate de EENI Global Business School (Şcoala de Afaceri):

 1. Diplomă Online în Comerţ Exterior
 2. Doctorat: Comerț mondial, Logistica globală
 3. Masterat: Afaceri Internaţionale, Comerţ Exterior, Transportul internațional, Back Office Exportare

Elevii România, e-learning, EENI Școala de Afacerii (Curs, Masterat, Doctoratul)

Limba: Curs, Masterat, Doctoratul (Engleză) Comerţ exterior şi afaceri Finance of International Trade Studii online universitare de licență (Franceză) Financement International Doctoratul, Masterat, Curs (Spaniolă) Comerţ exterior şi afaceri Financiación internacional

Rezumatul - Finanţarea tranzacţiilor internaţionale

Există două forme de bază de finanţare a tranzacţiilor comerciale internaţionale: finanţe import şi finanţarea exporturilor. Ambele pot fi efectuate în moneda exportatorului (de exemplu, euro), sau în orice altă monedă pe deplin convertibile convenite de ambele părţi.

În al doilea caz Compania nu îşi asumă anumite riscuri în ceea ce priveşte diferenţa de ratele de schimb, cu toate acestea, ea poate, de asemenea, profit de la tranzacţionare într-o altă monedă, dacă există o creştere a valorii de valută străină. Tranzacţiile financiare în Comerţ Exterior poate fi efectuată în moneda exportatorului, în moneda importatorului sau într-o monedă terţă.

În multe cazuri, companiile de exportul trebuie să faciliteze finanţare pentru clienţii lor, în principal din cauza cerinţelor pieţei. Într-o piaţă comercială de schimb străine în monede dealeri.

Exporturile de bunuri şi servicii, investiţiile străine, credite externe, sub formă de aprovizionare etc monedă întrucât cererea de valută este format prin importuri, investiţii în străinătate şi de alţi factori. Aceste operaţiuni stimula cumpărarea şi vânzarea de monede într-o piaţă guvernată de cerere şi ofertă. Dacă plata pentru un serviciu furnizat sau bunurile livrate unui client străin este într-o altă monedă decât în care exportatorul de obicei funcţionează, exportatorul este expus la riscul de fluctuaţiile cursului de schimb.

Exemplu - Finanţarea tranzacţiilor internaţionale:
Finanţarea tranzacţiilor

În orice tranzacţie exportatoare sau importatoare există o serie de riscuri care urmează să fie luate în considerare, inclusiv:
- Plata de risc
- Performanţă de risc
- Riscul de schimb valutar
- Riscul ratei dobânzii
- Contrapartidei / de risc bancar
- Contury de risc
- Livrare de risc

Contractul comercial de bază ar trebui să menţioneze în mod clar descrierea mărfurilor, termenele de livrare, atunci când şi prin ce mijloace de plată se va face, documentele necesare care vor permite cumpărătorului să obţină livrarea de bunuri şi de a asigura clearance-ul prin vamă, moneda de decontare în care urmează să fie efectuate şi orice cerinţe specifice aferente transportului.

Riscului de ţară este cauzată de politică (refuzul de a rambursa) sau economice (incapacitatea de a rambursa) evenimente într-o anumită ţară. În mod normal, riscul de ţară este măsurată ca riscul de transfer de risc sau transfrontaliere, care sunt alte terminologia utilizată pentru a descrie riscului de ţară. Elementul central de transfer al riscului este posibilitatea ca împrumutatul nu poate fi în măsură să asigure un schimb de străini la serviciul datoriei sale externe, din cauza riscurilor economice sau politice ale unei ţări, în ciuda disponibilităţii de moneda locala.

riscul suveran este riscul de guvern sau o entitate guvernamentala legate de efectuarea plăţii. Riscul de ţară întruchipează atât guvernează şi a riscului comercial.

Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) măsoară nivelul perceput al corupţiei din sectorul public din 180 de ţări şi teritorii din întreaga lume. IPC este un "sondaj de anchete", bazat pe 13 de experţi şi studii diferite efectuate de afaceri.

Finanţarea tranzacţiilor internaţionale este definită ca fiind “un ansamblu demodalităţi pentru asigurarea mijloacelor de plată necesare efectuării operaţiunilor comerciale, investiţiilor internaţionale, acţiunilor de cooperare economică internaţională.

Creditul furnizor constituie un instrument de finanţare a exporturilor prin facilitatea (plata pe credit) pe care furnizorul o acordă cumpărătorului

Creditul cumpărător se particularizează prin faptul că este acordat de banca din ţara exportatorului direct importatorului sau băncii sale

Riscul de tara:
Riscul datorat conditiilor politice, economice si sociale particulare in care evolueaza fiecare economie nationala. El este un indicator agregat al riscurilor specifice functionarii activitatilor politice, economice si sociale intr-un cadru national suveran si independent, in care sunt aplicate politici, decizii si strategii cu eficiente diferite.

(c) EENI Global Business School / Şcoala de Afaceri (1995-2021)
Nu folosim cookie-uri
Înapoi la începutul acestei pagini