Vamal. Proceduri de vămuire a mărfurilor comerţul

EENI - Şcoala de Afaceri

 
Română

Unitate de învăţare: Vamal. Programă:

Proceduri vamale

 1. Proceduri vamale.
 2. Funcţiile vamale.
 3. Vamuire.
 4. Examinarea Marfa.
 5. Tratamentul vamal sau utilizarea bunurilor.
 6. Declaraţie sumară.
 7. Punerea în liberă circulaţie.
 8. Dispeceratul pentru consum.
 9. Proceduri de import.
 10.   Plată pentru bunurile importate TVA.
 11. Documentului administrativ unic (DAU).
 12. Originea mărfurilor (Uniunea Europeană legislaţiei vamale).
 13. Valoarea în vamă în Uniunea Europeană.
 14. Clasificarea mărfurilor.
 15. TARIC (Tariful Integrat al Comunităţii).
 16. Agenţi vamali.
 17. Studiu de caz: Baza de date de acces pe piaţă.

Organizaţia Mondială a Vămilor

 1. Introducere în Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV).
 2. Sistemul armonizat.
 3. Valoarea în vamă.
 4. Reguli de origine.
 5. Acordul OMC privind regulile de origine.
 6. Vamă Executarea şi RoHS.
 7. OMV SAFE pachet.
 8. Procedurilor vamale şi facilitarea.
 9. Convenţii: Convenţia de la Kyoto revizuită, ATA Sistem şi Convenţia vamală privind containerele.
 10. Studiu de caz: Harta de acces pe piaţă.

Vamale şi Organizaţia Mondială a Comerţului

 1. Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).
 2. Sistem comercial multilateral.
  - OMC acorduri.
 3. Tarife.
 4. Utilaje agricole.
 5. Standarde şi siguranţă.
 6. Textile.
 7. Anti-dumping, subvenţii, garanţii.
 8. Barierele netarifare.
 9. Acordul privind procedurile de licenţe de import.
 10. Acordul privind valoarea în vamă.
 11. Normele de evaluare a mărfurilor la vamă.
 12. Metode: valoarea tranzacţiei, mărfuri identice sau similare, metoda deductivă sau calculate şi toamna-back.
 13. Acordul de inspecţie înainte de expediţie.
 14. Regulamentul de acord origine.
 15. Vamă şi acorduri comerciale regionale.
 16. Procedurile vamale şi ordinea de zi la Doha.

Exemplu de curs - Vamal:
Vamal

Master în Comerţ Exterior - Diplomă în Comerţ Exterior - Master în Comerţ, Marketing şi Internaţionalizare

Limba de curs: En Customs Fr Douanes En Aduanas Pt Aduanas

Rezumat al cursului - (Vamal)

TARIC

Cote tarifare
O cotă tarifară reprezintă un volum de mărfuri exprimat cantitativ sau valoric ce poate fi pus în liberă circulaţie cu reducerea sau exonerarea taxelor vamale.

Cererea de alocare reprezintă o solicitare de aplicare a reducerii sau exonerării taxelor vamale în cadrul unei cote tarifare şi constă în depunerea declaraţiei vamale completată corespunzător şi acceptată de biroul vamal.

Cea mai mare parte a cotelor tarifare comunitare sunt administrate de Direcţia Generală Taxare şi Uniune Vamală (cu sediul la Bruxelles) numită DG TAXUD, în cooperare cu administraţiile vamale ale statelor membre. Cu toate acestea, un anumit număr dintre ele sunt administrate de DG AGRI prin mijlocirea unui sistem de certificate de import. Acestea nu fac obiectul administrării de către autoritatea vamala română

Deşi termenii "cotă" si "contingent" sunt similari, în România a fost adoptat termenul de „cotă” tarifară pentru contingentele administrate de autoritatea vamala română pentru a le deosebi de contingentele administrate pe bază de licenţă şi eliberate de alte organisme guvernamentale. Acestea din urmă sunt doar controlate de autoritatea vamală română în momentul vămuirii mărfurilor.

Obiective. Principalele obiective ale acestei unităţi de învăţare sunt:

 1. Intelege rolul şi funcţionarea de vamă.
 2. Serviciile unui agent vamal
 3. Analiza procedurilor vamale diferite, metode de clasificare a mărfurilor și să învețe pentru a completa documentul de SAD.
 4. Se familiarizeze cu procedurile de import în Uniunea Europeană și să analizeze procedurile vamale existente

Vamale din China:
Vamale din China

Uniunea Europeană și Turcia Uniune Vamală
Uniunea Europeană și Turcia Uniune Vamală

(c) EENI- Scoala de Afaceri (1995-2015)
EENI Scoala de Afaceri