Strategii de Internaţionalizarea

EENI Şcoala de Afaceri & HA Universitate

EENI

Învățământ superior online (Română)

Curs (Unitate de învăţare, Învățământ superior online): Strategii de internaţionalizare. Competitivitatea. Programă:

 1. Mecanisme, motivaţii şi strategii concurenţiale în marketingul internaţional
 2. Internaţionalizarea firmei
 3. Strategii de internaţionalizare
 4. Competitivitatea internaţională
 5. Elaborarea strategiei globale a firmei
 6. Strategia globală
 7. Strategice de audit
 8. Analiza strategică SWOT: forţe, slăbiciuni, oportunităţi şi ameninţări
 9. Porter: analiza mediului competitiv cu cele 5 forţe concurenţiale şi analiza lanţului valorii
 10. Lanţul valorii Analiza
 11. Core competenţe
 12. Analiza PEST: contextul politic, economică, social şi tehnologic
 13. Studii de caz

Limba de curs (învățământ la distanță): Licență, Masterat, Doctoratul (Engleză) Internationalisation Studii online universitare de licență (Franceză) Internationalisation Doctoratul, Masterat, Licență (Spaniolă) Internacionalización

Acest Curs (învățământ la distanță) face parte din următoarele programe de învățământ superior (Licență, Masterat, Doctorat), predate de EENI Business School & HA University:

 1. Masterat (învățământ la distanță): Afaceri Internaţionale, Comerţ Exterior
 2. Diplomă de licență în comerțul internațional (învățământ la distanță)

Elevii, e-learning, EENI (Școala de Afaceri) și Universitatea HA

Rezumatul unităţii de învăţare (Online Licență, Masterat, Doctoratul) - Strategii de internaţionalizare

Analiza SWOT (forţe, slăbiciuni, oportunităţi şi ameninţări) începe prin efectuarea unui inventar a calităţilor şi slăbiciunilor interne în organizaţia dvs. Apoi veţi nota oportunităţile şi ameninţările externe care pot afecta organizaţia dvs., bazându-vă pe piaţa dvs şi pe mediul înconjurător.

Porter: analiza mediului competitiv cu cele 5 forţe concurenţiale şi analiza lanţului valorii.
Analiza strategiei concurenţiale realizată de către Michael Porter are drept cadru de analiza sectorul de acitivitate. Calificarea unui sector de activitate ca fiind atractiv sau profitabil este făcută de către profesorul american pornind de la analiza celor 5 forţe concurenţiale. Rezultanta acestor 5 forţe este cea care determină care este profitabilitatea medie a unei ramuri de activitate.
- Concurenţii existenţi la nivel de sector de activitate (prin rivalitatea existentă) (The degree of rivalry between existing competitors)
- Produsele substituente (The threat of substitutes)
- Cumpărătorii (prin puterea de negociere) (The bargaining Putere of buyers)
- Furnizorii (prin puterea de negociere) (The bargaining Putere of suppliers)
După cum menţionează Porter, nu toate cele 5 forţe vor fi la fel de importante şi vor avea aceeaşi intensitate în toate ramurile de activitate

Analiza PEST este o analiză externă şi urmăreşte să evidenţieze o altăperspectivă a mediului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea.
- Factorii politici au în vedere politica guvernului, legislaţia centrală, locală, stabilitatea politică, modificări la nivel administrativ
- Factorii economici au în vedere variabilele economice cheie (taxe, tarife, curs valutar)
- Factori sociali analizează atitudinile şi caracteristicile clienţilor instituţiei
- Factorii tehnologici: aplicarea sistematică a cunoştinţelor ştiinţifice lascopurile practice ale instituţiei
Tweter Tweet 
Spune unui prieten:

/ Contact / Whatsapp / / Print
Info EENI Back /

(c) EENI Şcoala de Afaceri & HA Universitate